Reglament voleibol

CARACTERÍSTIQUES DEL JOC.

El Voleibol es un esport on hi participen dos equips en un camp dividit per una xarxa. L’objectiu es enviar la pilota per sobre la xarxa al terra de l’equip contrari i impedir aquesta mateixa acció per part del contrari. L’equip té 3 colpejos  per tornar la pilota (a més a més del colpeix del bloqueig).

La pilota es posa en joc amb un servei: colpeix del jugador que treu per sobre la xarxa cap al camp contrari. La jugada continua fins que la pilota toca al terra, va fora o un equip no aconsegueix enviar-la de tornada de forma correcta.

L’equip que guanya una jugada s’adjudica un punt (sistema jugada punt). Quan l’equip que rep guanya una jugada, obté un punt i el dret al servei, i els seus jugadors roten una posició en el sentit de les agulles del rellotge.

EL JOC.

1/ INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT.

ÀREA DE JOC:

És rectangular i simètrica i inclou el terreny de joc i la zona lliure. Les seves dimensions son:

 • Terreny de joc:

Rectangle de 18 x 9 metres envoltat per una zona lliure amb un mínim de 3 metres d’ample per cada costat. En competicions mundials tindrà un mínim de 5 metres als laterals i 8 metres als fons.

– Espai lliure (per sobre del terreny de joc):

Ha d’estar lliure d’obstacles, amb un mínim de 7 metres d’alçada des del terra. En competicions mundials tindrà un mínim de 12,5 metres d’alçada.

La superfície serà plana, horitzontal i uniforme. En competicions mundials i oficials serà de fusta o sintètica. Estan prohibides les superfícies rugoses o que rellisquin. En pistes cobertes la superfície serà de color clar.

Les línies tenen 5 cm d’ample, de color clar i diferent al del terra i a qualsevol altre línia.

– Línia de delimitació del terreny de joc: Son 2 laterals i 2 de fons. Estan marcades dins les dimensions de la pista.

– Línia central: Divideix la pista en 2 camps iguals de 9 x 9 metres cadascun. S’extén sota la xarxa des d’una línia lateral a l’altra.

– Línia d’atac: Delimita la zona d’atac i esta a 3 metres de la línia central (des de la seva vora posterior). En competicions mundials i oficials es prolongarà amb una línia discontinua 1, 75 metres a cada costat dels laterals.

Les zones son les següents:

– Zona d’atac: Delimitada per la línia central i la línia d’atac. Es prolonga fins el final de la zona lliure.

– Zona de servei. Àrea de 9 metres d’ample situada darrera la línia de fons i limitada lateralment per 2 línies curtes (15 cm cadascuna) com a prolongació de les línies laterals. Arriba fins el final de la zona lliure.

– Zona defensiva: Delimitada per la línia d’atac i la línia de fons.

– Zona de substitució: Limitada per la prolongació de les línies d’atac fins la taula de l’anotador. La zona de substitució del jugador lliure es la prolongació de la línia de fons i la línia d’atac fins el final de la zona lliure.

I les àrees son:

– Àrea d’escalfament: En competicions mundials i oficials es de 3 x 3 metres col·locada a la cantonada de la banqueta, fora de la zona lliure.

– Àrea de càstig: Es troba a la prolongació de la línia de fons, fora la zona lliure i la seva mida es de 1 x 1 m.

La temperatura mínima no ha de ser inferior a 10ºC (50º F). En competicions mundials i oficials, la màxima es de 25ºC (77º F) i la mínima de 16ºC (61º F).

Respecte a la il·luminació, l’àrea de joc ha de tenir 1000-1500 luxes mesurats a 1 m del terra.

XARXA I POSTES:

La xarxa esta col·locada verticalment sobre la línia central i la seva alçada es de 2,43 metres els homes i 2,24 metres les dones mesurada des del centre de la pista.

L’alçada sobre les dos línies laterals ha de ser la mateixa i no ha d’excedir l’alçada oficial en més de 2 cm.

La seva estructura es la següent: Té 1 metre d’ampla i 9,50-10 metres de llarg (amb 25-50 cm a cada costat de les bandes laterals) feta de malla negre a quadres de 10 x 10 cm.

A la seva part superior hi ha una banda horitzontal (lona blanca) de 7 cm d’ampla doblegada en dos meitats  i cosida en tota la seva longitud. Cada extrem té un forat per on passa una corda que la permet subjectar als postes i tensar-la.

A la part inferior hi ha una altra banda horitzontal de 5 cm d’ampla i que a través d’ella hi passa una corda enfilada per ajustar-la i tensar-la.

La xarxa presenta dues bandes laterals que s’ajusten  verticalment i es col·loquen directament a sobre cada línia lateral. Tenen 5 cm d’ampla i 1 m de llarg.

També hi ha dues antenes flexibles de 1,80 m de llarg i 10 mm de diàmetre fetes de fibra de vidre o similar. Es col·loquen  en l’extrem extern de cada banda lateral i en els costats oposats de la xarxa.

Els postes que sustenten la xarxa son rodons i polits, fixats al terra sense cables. Es col·loquen a una distància de 0,50-1,00 metre de cada línia lateral i tenen una alçada de 2,55 m.

PILOTES:

Les seves característiques son les següents:

Es un esfèric de cuir flexible o sintètic amb càmara interior de cautxú o similar. Serà d’un color uniforme i clar, o bé, una combinació de colors. La seva circumferència es 65-67 cm i el seu pes es 260-280 gr. I la pressió de 0,30-0,325 kg/cm2 (294,3-318,82 mbar o hPa).

Totes les pilotes utilitzades en un partit han de tenir les mateixes característiques (uniformitat).

En competicions mundials i oficials s’utilitzarà el sistema de tres pilotes, es a dir, es col·locaran 6 aplegapilotes cadascun en una cantonada de la zona lliure i un darrera cada àrbitre

2/ PARTICIPANTS.

EQUIPS:

Un equip esta format per un màxim de 12 jugadors, un entrenador, un segon entrenador, un fisioterapeuta i un metge. Un dels jugadors, excepte el lliure, és el capità.

Només els jugadors registrats a l’acta poden jugar; i no podran ser canviats des del moment que l’entrenador i el capità signen l’acta.

Respecte a la ubicació; els jugadors que no estan al terreny de joc poden estar a la banqueta o bé a la zona d’escalfament.

Poden escalfar sense pilota:

 • durant el partit a la zona d’escalfament.
 • durant els temps morts i temps tècnics, a les zones lliures darrera el terreny de joc.

La banqueta està junt la taula de l’anotador, fora de la zona lliure.

Entre sets, poden utilitzar pilotes en la zona lliure.

La indumentària es composa de samarreta, pantaló curt, mitjons i bambes. El color i el disseny es el mateix per a tot l’equip (excepte pel jugador lliure). En competicions mundials i oficials el color de les bambes ha de ser el mateix per a tots.

Les samarretes estaran numerades de l’1 al 20. El número es situarà en el centre del pit i de l’esquena i ha de contrastar amb les samarretes. Ha de tenir un mínim de 15 cm d’alçada al pit i 20 cm a l’esquena.

En competicions mundials i oficials també es posarà al pantaló curt de la cama dreta. El capità ha de portar a la samarreta una cinta de 8 x 2 cm sota el número del pit.

Respecte a un canvi d’indumentària; el primer àrbitre pot autoritzar a un o més jugadors a:

 • Jugar descalç.
 • Canviar-se la indumentària humida.
 • Jugar amb roba d’entrenament en temps fred.

Esta prohibit qualsevol objecte que pugui causar lesions o proporcionar alguna avantatge. Els jugadors poden utilitzar ulleres o llentilles sota la seva responsabilitat.

RESPONSABLES DE L’EQUIP:

Ho son el capità i l’entrenador. El jugador lliure no pot ser el capità de l’equip.

Les obligacions del capità: son:

 • Abans del partit: Firma l’acta i realitza el sorteig.
 • Durant el partit: Mentre esta a la pista de joc, es el capità. Si no, designarà juntament amb l’entrenador, a un jugador de pista per ser-ho, excepte el jugador lliure. Quan la pilota esta fora de joc, es l’únic per parlar amb els arbitres.
 • Final del partit: Agraeix als arbitres i firma l’acta per ratificar el resultat.

L’entrenador dirigeix l’equip i demana els temps morts a traves del segon àrbitre.

 • Abans del partit: Registra o comprova noms i números a l’acta dels seus jugadors; i la signa.
 • Durant el partit: Abans de cada set presenta a l’anotador o segon àrbitre les rotacions. També sol·licita els temps morts i canvis; així com donar instruccions al equip davant la banqueta des de la prolongació de la línia d’atac fins la zona d’escalfament.

El segon entrenador o assistent no té dret a intervenir en el partit. Només ho pot fer en el cas que el primer entrenador tingui que abandonar l’equip

3/ FORMAT DE JOC.

PER ANOTAR UN PUNT, GUANYAR UN SET I EL PARTIT:

Un equip anota un punt quan:

 • La pilota toca la pista de l’equip contrari.
 • L’equip contrari realitza una falta.
 • L’equip contrari rep un càstig.

Un equip comet una falta realitzant una acció contraria a les regles.

Si dos o més faltes es cometen successivament, només es te en conte la primera falta.

Si dos o més faltes es cometen simultàniament per 2 adversaris, es comet una doble falta i la jugada es repeteix.

Quines son les conseqüències de guanyar una jugada?:

Una jugada es la seqüència d’accions de joc que es produeixen des del moment en que es colpeja la pilota en el servei fins que estigui fora de joc. Si l’equip que treu, guanya una jugada, anota un punt i continua treien.

Si l’equip receptor guanya una jugada, anota un punt i efectua el servei següent.

Un set (excepte el definitiu cinquè set) el guanya l’equip que primer anota 25 punts amb un avantatge mínim de 2 punts.

Un partit el guanyarà l’equip que aconsegueixi guanyar 3 sets. En cas d’empat a 2 sets; el cinquè set o definitiu es juga a 15 punts amb un avantatge mínim de 2 punts.

Si un equip es nega a jugar o bé no es presenta a temps se’l declara absent i perd el partit per 0 a 3 i 0 – 25 en cada set.

Si l’equip esta incomplet, a l’equip contrari se li donen els punts i/o sets necessaris per guanyar el set o el partit.

ESTRUCTURA DEL JOC:

El sorteig el fa el primer àrbitre davant els dos capitans per decidir qui servirà primer i la ocupació del terreny de joc en el primer set. Es tornarà a fer en cas d’un cinquè set.

Cada equip disposarà de 3 min – 5 min d’ escalfament a la xarxa. En cas de fer-ho els dos equips junts, seran de 6 min – 10 min..

Alineació inicial dels jugador:

Han de ser sempre 6 jugadors per equip en joc. La formació inicial indica l’ordre de rotacions durant el set.

Abans de cada set, l’entrenador dona la fulla de rotacions al anotador o al segon àrbitre.

Diferencies entre les posicions al terreny de joc i la fulla de posicions:

 • Si es descobreix abans del set, els jugadors modificaran la posició sense sanció.
 • Si abans del set, un jugador de camp no està registrat al full, ha de ser substituït segons la fulla; sense sanció.
 • Si l’entrenador vol mantenir aquest/s jugador/s al camp no registrats; sol·licitarà una substitució normal i que serà registrada a l’acta.

En el moment que la pilota es colpejada pel jugador que fa el servei, cada equip ha d’estar col·locat en l’ordre de rotació.

Les posicions son:

– Jugadors junt a la xarxa o davanters          4 Davanter esquerre

                                                                                  3 Davanter centre

                                                                                  2 Davanter dret

– Jugadors lluny de la xarxa o defenses        5 Defensa esquerra

                                                                                  6 Defensa centre

                                                                                  1 Defensa dret

net-positions-rotation

Les posicions es determinen i controlen per la posició dels seus peus en contacte amb el terra:

 • Cada davanter ha de tenir almenys una part del seu peu més a prop de la línia central que els peus del seu corresponen jugador defensa.
 • Cada jugador dret (esquerra) ha de tenir almenys una part del seu peu més a prop de la línia dreta (esquerra) que els peus del jugador central de la seva línia.

Un cop efectuat el servei, els jugadors poden desplaçar-se i ocupar qualsevol posició en la seva pista i en la zona lliure.

Es comet una falta de posició quan algun jugador no esta en la seva posició correcta en el moment en que la pilota es colpejada per el jugador que fa el servei.

Una falta en el servei prima sobre una falta de posició. Una falta de posició implica la pèrdua de la jugada i la rectificació de les posicions.

Respecte a la rotació, l’ordre es determina per la formació inicial i es controla amb l’ordre en el servei i les posicions dels jugadors al llarg del set. Quan l’equip receptor guanya el dret al servei, els seus jugadors roten una posició en sentit de les agulles del rellotge.

Si es comet una falta de rotació, les conseqüències son:

 1. L’equip perd la jugada.
 2. Es rectifica l’ordre de rotació.
 3. Tots els punts aconseguits son anul·lats, però son vàlids els del contrari.

4/ INTERRUPCIONS, DEMORES E INTERVALS.

SUBSTITUCIONS DE JUGADORS:

Un jugador, desprès de comunicar-ho al anotador, entra al camp per ocupar el lloc d’un company que abandonarà la pista (excepte el jugador lliure). L’àrbitre autoritzarà el canvi.

Es poden fer com a màxim, 6 substitucions per equip i set. Es poden substituir un o més jugadors alhora. Un jugador pot sortir i tornar a entrar només un cop per set i a la seva posició prèvia.

Es realitzarà una substitució excepcional quan no es pugui fer una de normal i el jugador no pot seguir en joc per una lesió. Aquest jugador lesionat ja no pot tornar a jugar. No compte com a substitució normal.

Un jugador expulsat o desqualificat pot ser substituït reglamentàriament. Si no fos possible, l’equip es declara incomplet.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s