Normativa educació física

NORMES DE FUNCIONAMENT.

Es necessari establir unes normes de funcionament en l’àrea d’ educació física per tal d’aconseguir els objectius marcats dins el currículum i millorar la dinàmica de la classe del seu fill/a. Per això, posem en coneixement de pares i alumnes aquestes normes:

1) Equipament.

 • És obligatori l’ús de roba i calçat esportiu per a fer les classes d’Educació Física. Els alumnes que no en portin, no podran fer la pràctica corresponent, i aquest fet es contemplarà a la nota d’actituds, valors i normes.

 • El professor/a donarà el temps que cregui convenient per canviar-se i dutxar-se.

2) Seguretat i higiene personal.

 • No es permet portar durant la classe objectes que puguin provocar alguna lesió (tant a companys com a qui els porti), com poden ser collarets, polseres, rellotges, anells, arracades, etc.

 • No es permet menjar llaminadures durant les classes.

 • La dutxa en acabar la classe és aconsellable, ara si, és obligatori canviar-se de roba. L’incompliment d’aquesta norma afectarà de manera molt important la nota d’actituds, valors i normes.

 • No s’han de portar objectes de valor a les instal·lacions d’Educació Física. En cap cas els professors no es faran responsables.

3) Assistència i puntualitat.

 • En arribar a les instal·lacions esportives, és el professor el qui dona el permís per entrar als vestidors.

 • La puntualitat és molt important. Arribar tard afecta a la nota d’actituds. Si el professor ho considera oportú, pot aplicar mesures correctores en cas de reincidència.

 • Les faltes d’assistència a classe i les faltes de pràctica (en cas de lesió o altres circumstàncies) s’han de justificar convenientment al professor d’educació física.

 • En cas de lesió no exclou de la presència a classe.

4) Faltes de pràctica i adaptacions curriculars.

 • Els alumnes que per qualsevol motiu no realitzin la classe pràctica hauran de portar justificant i realitzaran la tasca que els encomani el professor.

 • En cas de problemes de salut que impliquin un període prolongat de temps d’inactivitat o que impossibilitin certes pràctiques, s’haurà de presentar el corresponent informe mèdic, i el professor farà la convenient adaptació curricular. En cap cas hi ha exempció en l’àrea d’educació física.

5) Material i instal·lacions.

 • El material i les instal·lacions del centre són de tots, i la seva cura pertoca a tots plegats. Els alumnes que els malmetin es faran responsables de la reposició o reparació corresponent. Aquest aspecte també es reflectirà a la nota d’actituds.

 • Els alumnes han de col·laborar en la distribució, recollida i emmagatzematge del material.

6) Criteris d’avaluació.

Per obtenir la nota de la matèria es tindrà en compte els següents percentatges:

 • La pràctica diària (habilitat físico-tècnica) = 50%.

 • L’actitud, els valors i les normes (la puntualitat, el respecte als companys i professorat, al material i instal·lacions, la higiene personal i l’interès per la matèria) = 35%.

 • Els treballs i/o exàmens teòrics = 15%.

Pel que fa a la recuperació, aquells alumnes que no superin els continguts corresponents a algun trimestre, l’hauran d’aprovar al finalitzar el trimestre mitjançant un treball. Tot i així, si l’alumne/a continua suspenen el curs en el mes de juny, haurà de presentar-se a la recuperació del mes de setembre. En aquesta recuperació haurà d’aprovar el dossier fet al llarg de les vacances d’estiu i, a més a més, realitzar unes proves físiques.

En el cas dels alumnes que passin de curs amb l’Educació Física suspesa, durant el primer trimestre del curs hauran de presentar els treballs que el seu professor els indiqui, d’acord a la matèria no superada, sempre referents als objectius mínims no assolits el curs anterior. Els alumnes que, tot i així, no superin aquesta prova, poden recuperar la matèria del curs anterior si aproven l’Educació Física en l’avaluació final del mes de juny del corresponent curs acadèmic.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s